Teenage Girl Being Bullied By Text Message 

Skolans ansvar för nätkränkningar

 

Digitalisera arbetet med att anmäla, utreda och dokumentera kränkande behandling

 

Sätt verksamhetsnyttan i fokus och bygg IT-stödet därefter

 

    • Vad säger lagen och vad konkret är förskolans och skolans uppdrag?
    • Hur kan verksamheten organiseras för att leva upp till lagkrav och för att stoppa kränkande behandling?
    • Få stöd i utformandet av det digitala systemet så att anmälningsplikt, utredning och dokumentationen säkerställs. Allt i enlighet med GDPR.