VI INFORMERAR, VISAR METODER OCH ÖVAR

Föreläsning/information om skolans uppdrag vad gäller att upptäcka, utreda, och åtgärda diskriminering och kränkande behandling.

  • Kort om lagen som reglerar skolans arbete mot sexuella trakasserier och andra kränkningar.
  • Vad betyder ANMÄLNINGSSKYLDIGHETEN och HANDLINGSPLIKTEN?
  • NÄR, VAR och HUR ska dokumenteras vid utredning av sexuella trakasserier och andra kränkningar.

Praktiskt arbete med lärarlag för att motverka sexuella trakasserier i skolan.

  • Vad är sexuella trakasserier i skolan?
  • Metoder för aktivt elevarbete som är direkt överförbara till det egna klassrummet.
  • Avslutar med lärarnas STAND-UP mot sexuella trakasserier i den egna skolan.