ARBETE MED ELEVER

Nolltolerans mot sexuella trakasserier i skolan

 

Vad är egentligen sexuella trakasserier och vad kan man som elev göra om man blir utsatt för det i skolan?

Vi använder oss av olika samtalsmetoder så att alla får möjlighet att yttra sig. Vi utgår också från "case" och vid sista tillfället gör eleverna sin egna digitalt inspelade "stand-UP mot sexuella trakasserier". 

 

 Vi erbjuder tre elevträffar

  1. Föreläsning/dialog med elever i storgrupp - 40 min

  2. Case, samtal och dialog. Eleverna formulerar också sitt bidrag till klassens egna "Stand-up mot sexuella trakasserier". Mindre grupper (max 8 elever) 40 min/grupp.                                                                         
  3. Inspelning av Klassens Stand-UP mot sexuella trakasserier. 60 minuter / 15 elever.

 

 

Come mothers and fathers througout the land.And don´t criticize what you can´t understand.             

Your sons and your daughters are beyound your command. Your old road are rapidly agein´...

For the times they are a-changin´.

Bob Dylan