Anna Kiltorp

Anna är utbildad lärare och rektor i grundskolan. Hon har arbetat som lärare sedan 2005 och de senaste fem åren som skolledare. Hon har genomfört den statliga rektorsutbildningen.

Hon har under sin tid som skolledare arbetat i olika nätverk för att främja likabehandlingsfrågor i skolor och kommuner. Genom ett verksamhetsnära ledarskap har Anna goda erfarenheter av hur man kan organisera och som skolledare verka för ett likabehandlingsarbete som genomsyrar hela verksamheten. Som lärare har hon också kunskaper om hur man på ett enkelt men genomtänkt sätt kan arbeta både förebyggande och främjande på lektioner och i andra delar av lärarens vardagliga arbete.

 

Anna är tillsammans med sina två barn bosatt i Skogås i södra Stockholm.

Anna Kiltorp