Röster från deltagare

Elever i Östra grundskolan konkretiserar sin Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Lyssna till samtal och sång.

Läs mer om Östra grundskolans satsning på likabehandlingsarbetet och arbetet med att utreda och åtgärda kränkande behandling.

Anna Kitorp, rektor och Karin Särkijärvi Zettervall, likabehandlingssamordnare.